Branża prawnicza

Reprezentacja prawna – pozew o odszkodowanie od ubezpieczyciela

Poszkodowany może wysuwać roszczenia w stosunku do sprawcy o naprawienie szkody. Także w razie krzywdy fizycznej ma prawo wystąpić o zadośćuczynienie. W wielu sytuacjach brak porozumienia między sprawcą szkody i poszkodowanym, najczęściej odnośnie do wysokości odszkodowania. Kancelaria Czarniak Baszczyn posiada duże doświadczenie w sporach i dochodzeniu odszkodowań, przede wszystkim od towarzystw ubezpieczeniowych. Prowadzone dotychczas postępowania dotyczyły zarówno zadośćuczynień za szkody rzeczowe, jak też szkody osobowe.

Sprawa o odszkodowanie – jaką kancelarię wybrać?

Należy postawić na kancelarię, prowadzącą już tego typu postępowania – doświadczenie w sprawach odszkodowawczych będzie pomocne w kolejnych sprawach z tej dziedziny prawa. Oferta kancelarii powinna być kompleksowa – rodzajów spraw odszkodowawczych jest bardzo wiele: może to być odszkodowanie za błąd medyczny, wypadek komunikacyjny bądź przy pracy, jak również szkody w pojeździe czy mieniu, zadośćuczynienie za śmierć bliskiej osoby, wysokie koszty leczeniai wiele innych.
Kancelaria Czarniak Baszczyn prowadzi wszystkie wypunktowane wyżej typy postępowań, a także sprawy dotyczące umów ubezpieczeń na życie, świadczeń odszkodowawczych z polis OC, ubezpieczeń funduszy kapitałowych i postępowań służących odzyskiwaniu opłat likwidacyjnych od firm ubezpieczeniowych. W ramach obsługi prawnej sporządza dokumenty, takie jak pozwy o odszkodowanie od ubezpieczyciela i inne (np. w sytuacji rezygnacji z ubezpieczenia).

Pozew o odszkodowanie od ubezpieczyciela

Pozew o odszkodowanie od ubezpieczyciela trzeba wnieść w odpowiednim terminie – w przypadku szkód majątkowych maksymalnie do trzech lat od powstania szkody. W przypadku uszczerbku na zdrowiu lub śmierci bliskiej osoby przedawnienie takiego roszczenia upływa po 20 latach. Złożenie pozwu zalecane jest wówczas, gdy wcześniejsze działania (negocjacje ugodowe lub przedsądowe) nie przyniosły pożądanego skutku.