logo

Archive for the ‘Przedsiębiorczość w AgroBIZNESIE’ Category:

Niepowodzenia w biznesie

Niepowodzenia w biznesie zdarzają się bardzo często, a ich przyczyny są różnorodne. Jak słusznie zauważono, istnieje takie samo prawdopodobieństwo wystąpienia porażek w przedsięwzięciach gospodarczych jak i w każdej innej działalności człowieka. Jako dowód cytowano na przykład studentów, którzy nigdy nie uzyskali dyplomów, czy też małżeństwa kończące się rozwodem.  Oto najczęstsze przyczyny niepowodzeń: Lokalizacja – Wybranie właściwej lokalizacji dla twojej firmy – chodzi tu nie tylko o sklep, ale o małe przedsiębiorstwo każdego typu – to nąjważniejse zadanie dla ciebie po podjęciu decyzji w sprawie rodzaju działalności. Często szuka się lokalu w pobliżu miejsca zamieszkania, gdy tymczasem najlepsze miejsce dla twojej
Czytaj więcej


Niepowodzenia w biznesie II

Zarządzanie – Ponad połowa niepowodzeń spowodowana jest niekompetencją bądź złym kierowaniem. Niewystarczające środki pieniężne – W pierwszych dwu latach działalności wiele przedsięwzięć nie przynosi zysków. Bardzo niewielka grupa przedsięwzięć na małą skalę jest odpowiednio dofinansowywana do czasu, gdy staje się źródłem dochodów. Cykl gospodarczy – Nie zawsze istnieje odpowiedni czas na wkroczenie na rynek z nowym lub innym produktem. Jako przykład może służyć firma Ford Edsel – specjalistyczny producent samochodów (wytworne sportowe samochody, wykonane z włókna szklanego, na podwoziu forda), która osiągała takie wielkie sukcesy, że postanowiła zaprojektować i opracować drugi, jeszcze bardziej wymyślny model. Jak to się często zdarza,
Czytaj więcej


Korzyści jakie przynosi praca dla samego siebie

 Jeśli pracuję dla siebie – jestem szefem. Ta właśnie niezależność może być jedną z przyczyn zakładania małych przedsiębiorstw. Cały zysk po odjęciu wydatków należy do mnie. Moje własne decyzje mają wpływ na moje życie. Mogę testować swoje pomysły w rzeczywistych sytuacjach życiowych. Sam mogę ustalać plan i rozkład pracy. Pomimo tego, że nie płacę składek z tytułu należenia do związków, wejdę najprawdopodobniej w skład stowarzyszeń powiązanych w jakiś sposób z moim przedsiębiorstwem. Moje zajęcia będą bardzo urozmaicone: od planowania poprzez produkcję do sprzedaży. Ja ustalam ceny, w szczególności jeżeli w grę wchodzą usługi. Zasada ta nie obowiązuje jednak w przypadku
Czytaj więcej


Korzyści płynące z pracy dla innych

W małych przedsiębiorstwach: Znam każdą osobę. Jest tu większa elastyczność niż w przypadku większych przedsiębiorstw. Moja praca będzie urozmaicona. Odpowiedzialność spoczywa na kimś innym. Mam stałe dochody i godziny pracy. W dużych przedsiębiorstwach: Prawdopodobnie istnieją związki, które stoją na straży moich praw. Dłuższy okres pracy może stanowić formę zabezpieczenia przed utratą posady. Zapewnienie emerytury i ochrona zdrowia w przedsiębiorstwach stanowią dodatkowe zabezpieczenie. Możliwości awansu są większe. Praca nie będzie bardzo urozmaicona. Praca może być raczej nieelastyczna. Adrian WieczorkowskiCześć! Bardzo mi miło, że jesteś na moim blogu, znajdziesz tutaj informacje dotyczące finansów i rachunkowości. Prowadzenie bloga to jedna z moich pasji,
Czytaj więcej


Zasady, według których funkcjonują drobne przedsiębiorstwa

Rozdział pierwszy miał na celu naświetlenie zasad, według których funkcjonują drobne przedsiębiorstwa. Nie dla każdego przedsiębiorczość jest źródłem satysfakcji. Zapewne większość z was ma za sobą jakieś doświadczenie gospodarcze. Ludzie świata biznesu posiadają o wiele bardziej zarysowane cechy charakteru niż przeciętni obywatele. W skład tych cech wchodzą skłonności organizacyjne, pewność siebie, umiejętność rozwiązywania problemów, mała potrzeba uznania, wyczucie nagłości sytuacji, przenikliwość, elastyczność, wytrwałość, optymizm, niezależność, równowaga emocjonalna, zaangażowanie, chęć podejmowania ryzyka. Przedsiębiorstwa wytwarzają produkty i świadczą usługi, lub też je sprzedają. Samozatrudnienie się stwarza okoliczności, w których można podjąć ryzyko, ponieść stratę lub zarobić pieniądze w zależności od podejmowanych decyzji lub
Czytaj więcej


Jak rozpocząć sporządzanie biznes-planu?

Zapoznanie się z elementami biznes-planu oraz wybór działalności gospodarczej w celu wykonania planu wstępnego. Jak rozpoczynam działalność gospodarczą? Opracowuję biznes-plan. Wszystkie przedsięwzięcia zaczynają się od pomysłu, przekonania, że przedsiębiorca może zrobić coś nowego i lepszego. Właśnie ta wiara umożliwia mu w dużym stopniu osiągnięcie zamierzonego celu. Do tej pory przekonałeś się, że indywidualne przedsięwzięcia mogą być nie tylko ekscytujące, ale mogą też przynosić zyski. Po wykonaniu testu samooceny z pewnością bardziej wierzysz teraz w swoje cechy twórcze i zamiłowanie do przygody Doceniasz samodyscypliną i zdolności organizacyjne, nieodzowne cechy dobrego przedsiębiorcy. Być może nurtuje cię teraz pytanie „I co mam robić dalej?” Odpowiedź
Czytaj więcej