Rachunkowość i finanse

Alternatywa dla metody memoriałowej – o metodzie kasowej

Potrzebujesz więcej wiadomości o metodzie kasowej? Skieruj się na flobo.io

Osoby z własną działalnością gospodarczą najczęściej rozliczają się z urzędem skarbowym przy użyciu metody memoriałowej, zgodnie z którą zobowiązanie zapłaty podatku VAT pojawia się w momencie wystawienia faktury za sprzedaż towaru czy usług. W takim przypadku fiskus nie nie rozpatruje czy należność od kontrahenta wpłynęła na rachunek rozliczeniowy płatnika VAT. W metodzie kasowej rozliczenie podatku VAT następuje nie wcześniej niż po uzyskaniu opłaty od kontrahenta.

Z rozliczenia metoda kasową może korzystać większość rodzimych przedsiębiorców

Nieterminowość w opłatach to nie rzadkość. Właściciele firm czasem znajdują się w sytuacji, kiedy są zmuszeni wiele razy monitować kontrahenta odnośnie zapłaty za dostarczone produkty lub zrealizowane usługi. Jeżeli to zdarza się cyklicznie, nawet świetnie prosperujące przedsiębiorstwo może liczyć się z stratą płynności finansowej, nie wnieść wszystkich podatków na czas i w rezultacie dostać od urzędu skarbowego bardzo bolesną grzywnę. Na szczęście tzw. mali przedsiębiorcy, czyli przedsiębiorstwa których przychód ze sprzedaży w poprzednim roku nie przekroczył razem z podatkiem 2 milionów euro, mogą skorzystać z metody kasowej odkładając w ten sposób termin rozliczenia podatku do czasu otrzymania od kontrahenta umówionej wpłaty. Mając na uwadze przytoczony powyżej limit z tej metody może skorzystać stanowcza większość rodzimych właścicieli firm, aczkolwiek powinni oni pamiętać, że stosowanie z tej metody rozliczenia działa także w odwrotnym kierunku. Jeżeli zatem sami mają problem z dotrzymaniem terminów płatności, nie wolno im odliczyć podatku VAT z faktury zakupowej póki nie zapłacą stosownej należności. Deklarację o chęci skorzystania z metody kasowej składa się urzędowi skarbowemu na formularzu VAT-R. Niezbędne jest również przejście na kwartalne rozliczenie podatku VAT oraz odpowiednie umieszczenie na wszystkich wystawianych fakturach adnotacji “metoda kasowa”.

Rozliczenie metodą kasową wymaga permanentnego monitorowania wpływu opłat

Biura rachunkowe często odwodzą niewielkie firmy od rozliczania podatku VAT metodą kasową. Z reguły przyczyną tego jest kwestia codziennego monitorowania wpływających płatności związanych z działalnością gospodarczą. Metoda kasowa wymaga przecież permanentnego ich śledzenia, by nie przegapić terminu rozliczenia podatku VAT. W przypadku działalności, które wystawiają co miesiąc nie więcej niż kilkanaście faktur nie jest to skomplikowane. Ale już przy stu lub więcej fakturach nadzorowanie przelewów pojawiających się na koncie firmowym może pochłaniać nawet 2-3 godziny dziennie. Dla takich firm najlepszym rozwiązaniem, które zapewnia likwidację prawdopodobieństwa pomyłek przy księgowaniu i zaoszczędzenie czasu, jest korzystanie z oprogramowania do automatycznej obsługi należności, jakim jest m.in. Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]