Rachunkowość i finanse

Faktura proforma – znaczenie i wykorzystanie w biznesie

Potrzebujesz więcej informacji dotyczących tego, czy faktura proforma zobowiązuje do zapłaty? Zajrzyj na https://bit.ly/3jZIFUL.

Wszyscy, którzy prowadzą swoją firmę, ale również i gros osób dokonujących zakupów w sieci, mieli przynajmniej raz styczność z fakturą proforma. Nie każdy natomiast wie, czym rzeczywiście jest ten dokument i co go odróżnia od typowej faktury.

Co to jest faktura proforma?

Po łacinie pro forma znaczy „tymczasowo”, stąd często spotykamy się z tłumaczeniem, że faktura proforma to tymczasowy rachunek sprzedaży. I faktycznie, taka faktura nie jest dowodem księgowym, a więc nie uwzględnia się jej w księdze przychodów i rozchodów bądź w ewidencji księgowej. Rekomenduje się jednak zostawić ją w celu uzupełnienia dokumentacji transakcji.

Faktura proforma powinna być traktowana wobec tego jako dokument handlowy, będący formą zaproponowania konkretnej oferty. Nie jest dowodem nabycia artykułów czy wykonania usługi, a więc w myśl przepisów ustawy o VAT nie nie stanowi podłoża do odliczenia wykazanej w niej kwoty podatku VAT. Czy zatem faktura proforma jest ostateczna? Nie, bo dotyczy sprzedaży lub usługi, która jeszcze nie jest sfinalizowana, toteż warunki transakcji w niej przedłożone mogą wciąż podlegać negocjacjom.

Co winno znaleźć się na fakturze proforma?

Faktura proforma posiada analogiczne dane oraz przypomina z wyglądu fakturę VAT, a więc:

  • miejsce oraz datę,
  • dane kontrahentów (odbiorcy oraz wystawcy),
  • nazwę towarów albo usług, stanowiących przedmiot transakcji (wespół z wykazaniem ich jednostek miary, ilości itd.),
  • wartość netto oraz brutto (zarówno poszczególnych towarów i usług, jak i wartość całości zamówienia) opisana także słownie,
  • informacja o wysokości ewentualnych rabatów,
  • stawka oraz naliczona z tego tytułu wysokość podatku VAT,
  • określenie terminu zapłaty,
  • wskazanie prognozowanego terminu dostarczenia towaru bądź wykonania usługi.

Żeby bez trudności można było odróżnić ten dokument od stosownej faktury VAT, wywołującej konsekwencje podatkowe, taką fakturę wystawca musi oznaczyć wyraźnie w nagłówku określeniem “PRO FORMA”. Należy też mieć na uwadze, że ten rodzaj faktury nie zwalnia z obowiązku dostarczenia klientowi wiążącej faktury VAT. Co istotne, faktury proforma nie wystawia się w przypadku, kiedy klient wpłaci już przedpłatę czy też wniesie w całości opłatę za przedmiot transakcji.