Rachunkowość i finanse

Nota księgowa na 40 euro – o tym powinien wiedzieć każdy przedsiębiorca

Szukasz szczegółowych wiadomości dotyczących noty księgowej na 40 euro? Zajrzyj na https://flobo.io/opoznienia-w-platnosciach/nota-ksiegowa-na-40-euro/

Osoby prowadzące firmę prędzej lub później zawsze trafiają na kontrahentów, którzy nie wnoszą opłat za otrzymane przez nich faktury we wskazanym terminie. Jeszcze dziesięć lat temu był to znaczny problem dla biznesmenów. Szczęśliwie od 2013 r. w razie wyniknięcia opóźnień w opłacaniu należności prawo polskie umożliwia wystawianie spóźnionym partnerom not księgowych w kwocie 40 euro, a od 2020 roku też na 70 lub 100 euro.

Kiedy zgodnie z ustawą można wystawić notę księgową na 40 euro, a kiedy na 70 lub 100 euro

Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych wierzyciel ma prawo dopominać się od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Kwota takiej rekompensaty zależy od wysokości zaległego świadczenia pieniężnego. W sytuacji, gdy należność nie przekracza 5000 zł wystawia się notę księgową na 40 euro. Przy zadłużeniu wyższym niż ta kwota, jednak nie większym niż 50 000 zł, przedsiębiorca od 2020 roku jest natomiast uprawniony do wystawienia notę na 70 euro, zaś gdy wysokość niespłaconej należności przewyższa 50 000 zł – notę na 100 euro. Należy zaznaczyć, iż notę księgową można wystawić dłużnikowi od razu po wystąpieniu zwłoki w płatności, co więcej bez potrzeby uprzedniego upomnienia o upłynięciu terminu. Trzeba jednakże wziąć pod uwagę czy wysłanie kontrahentowi błyskawicznie noty księgowej na 40 – czy też więcej – euro nie naruszy utrzymywanych częstokroć przez długi okres czasu dobrych relacji biznesowych. W końcu przyczyną zwłoki w przelaniu opłaty za fakturę mogą być krótkotrwałe problemy z wypłacalnością albo zwykłe niedopatrzenie dłużnika, a nie jego zamierzone działanie. Dlatego też, nota księgowa powinna być zaledwie jednym z kolejnych kroków działań windykacyjnych.

Sprawdź gdzie znaleźć darmowy generator not księgowych na 40 euro

Kiedy wierzyciel po raz pierwszy postanawia o wystawieniu noty księgowej, zaczyna szukać informacji, jak poprawnie należy określić jej wysokość w złotówkach, skoro ustawa mówi o nocie w walucie euro. Odpowiedź na to pytanie znajduje się we wspomnianym powyżej akcie prawnym – kwotę rekompensaty w polskim złotym ustala się na podstawie średniego kursu euro deklarowanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym upłynął termin opłaty za faktury.

Wierzycielom polecamy skorzystanie z bezpłatnego generatora not księgowych dostępnego bezpłatnie przez Flobo – autorskie narzędzie do obsługi należności w firmach, które posiada też innowacyjny moduł automatycznej windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]