Rachunkowość i finanse

Windykacja już nigdy nie będzie czasochłonna – poznaj aplikację Flobo

Niezbędne informacje na temat automatycznej windykacji należności. Przekonaj się!

Może być sporo różnych powodów, dlaczego klienci nie płacą na czas za zakończone zlecenie. Problem z nieopłaconymi płatnościami mają zarówno właściciele firm, którzy oferują usługi dla biznesu, jak również przedsiębiorstwa z profilem działalności kierowanym do indywidualnych odbiorców.

Windykacja polubowna – regularne przypominanie o konieczności wniesienia opłaty

Przedsiębiorca starć się dojść swojej własności na drodze windykacji. Choć termin ten prawie każdemu niedobrze się kojarzy, a w rzeczywistości oznacza to proces w trakcie którego podejmuje się względem dłużnika stosowne czynności dopuszczone w aktualnych przepisach. Działania te mają na celu ściągnięcie zaległości. To tzw. windykacja polubowna, a więc regularne monitowanie dłużnika i ponawianie prośby o przelanie opłaty. Gdy ta metoda dochodzenia należności nie zadziała, następną możliwością jest windykacja sądowa. Jeżeli przedsiębiorstwo współpracuje z kilkudziesięcioma czy z kilkuset kontrahentów i co miesiąc generuje taką samą liczbę paragonów oraz faktur, ryzyko, iż jakiś procent opłat nie zostanie przelany we wskazanym czasie niewątpliwie się zwiększa. W uporządkowaniu całego procesu księgowania przelewów pomaga polska aplikacja Flobo, służąca do automatycznej obsługi należności, która ma też moduł automatycznej windykacji.

Automatyczna windykacja należności – proces przypominania o obowiązku opłacenia faktury

Robot Flobo nie tylko monitoruje, czy na rachunek wpłynął przelew od kontrahenta, ale w przypadku wykrycia jej braku w określonym czasie, rozpoczyna ona proces upominania o konieczności zapłacenia za fakturę. Właściciel firmy wykorzystujący Flobo może ustawić indywidualne harmonogramy działań podejmowanych wobec nie płacących kontrahentów, definiując m.in. odstęp czasu pomiędzy wiadomościami z upomnieniem. Informacja o przybliżającym się terminie zapłaty za fakturę emitowana jest z aplikacji dodatkowo przed jego wygaśnięciem do tych klientów, którzy w poprzednim kwartale dwukrotnie wykonali przelew z opóźnieniem lub którzy nie dokonali wpłaty w terminie w ostatnim miesiącu. Jeśli wiadomości z przypomnieniem nie przyniosą skutków, kolejnymi stadiami automatycznej windykacji podejmowanymi przez Flobo jest wystawienie noty księgowej o równowartości 40 euro, a potem przekazanie zawiadomienia o dłużniku do Biura Informacji Gospodarczej. Na koniec, jeżeli wyliczone powyżej działania zadziałają, aplikacja przekaże informacje o dłużniku do e-sądu.

Wykorzystanie aplikacji do automatycznej obsługi należności i windykacji oszczędza czas przeznaczany na nadzorowanie przychodzących przelewów, a po paru miesiącach skutkuje też wyraźną poprawą terminowości u klientów.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]