logo

ROZWÓJ ILOŚCIOWY INTERNATÓW

W większości wymienionych burs mieszkało więcej uczniów niż to prze­widywały odpowiednie przepisy regulujące normy zamieszkania. Np. w bursie w Tarnopolu przeznaczonej na 140 wychowanków przebywało ich o 44 więcej. Jeśli wziąć i to pod uwagę, że spośród 12 budynków opisanych w sprawozda­niu TSL 7 stanowiło własność Towarzystwa, pozostałych 5 było wynajętych, to można wyprowadzić wniosek o zapotrzebowaniu przekraczającym liczbę miejsc w bursach. Z rocznych sprawozdań TSL wynika, iż liczba burs w latach dwudziestych nie uległa zwiększeniu w stosunku do okresu przedwojennego. Fakt ten podkreślano na walnym zjeździe TSL w 1927 r.3 Np. w roku 1926 TSL utrzymywało 21 burs w następujących województwach: tarnopolskim 8, lwowskim 6, stanisławowskim 5 i krakowskim 2.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć! Bardzo mi miło, że jesteś na moim blogu, znajdziesz tutaj informacje dotyczące finansów i rachunkowości. Prowadzenie bloga to jedna z moich pasji, dlatego staram się tu często coś nowego wrzucać! Mam nadzieję, że spodobają Ci się treści jakie tu zamieszczam i będziesz często do mnie zaglądał