Usługi

Audyt personalny – pomyśl o rozwoju kompetencji pracowników

Wszystko o rozwoju pracowników.

Coraz więcej pracodawców dostrzega, że rozwój pracowników znamiennie przekłada się na powodzenie całego przedsiębiorstwa. Zaangażowany personel wyposażony w szeroki wachlarz umiejętności miękkich to główny fundament każdej firmy.

Rozwój pracowników – ujawnij skryty potencjał swojego zespołu

Audyt personalny pracowników pozwalający na ocenę ich osobistych predyspozycji oraz kwalifikacji może wesprzeć pracodawcę w dobraniu kadry, która będzie gotowa na różne wyzwania. Za sprawą sesji AC/DC przeprowadzonej przez kompetentnego doradcę zawodowego można odkryć, kto z zatrudnionych manifestuje kompetencje kierownicze i będzie rzetelnym przełożonym zespołu. Audyty Assessment Center/Development Center mogą być przeprowadzane na różnorodne sposoby – m.in. w postaci sesji grupowych lub indywidualnych. W trakcie sesji z zatrudnionymi wykorzystywane są efektywne techniki szkoleniowe, np. zadania w grupach, symulacje, wywiady oraz case study (analiza danego przypadku). Dzięki nim można ujawnić prawdziwy potencjał kadry i wspomóc rozwój pracowników. Po zakończeniu sesji AC/DC można kontynuować działania z kadrą w formie coachingu.

Etapy audytu AC/DC

Prawidłowo opracowany audyt jest podzielony na wiele etapów. Na wstępie wychodzi się od opisu kompetencji wymaganych na danym stanowisku. W kolejnym etapie audytor przygotowuje techniki, które zostaną zastosowane w trakcie sesji. Kolejnym stadium jest zasygnalizowanie celów sesji i tego, co zamierza się z jej pomocą osiągnąć. Równie istotne jest poza tym otoczenie, w którym będą przeprowadzone audyty pracownikami – musi one gwarantować komfort, który wspomoże realizację celów sesji. Sam audyt AC/DC (indywidualny czy też grupowy) jest przeprowadzany przez doświadczonych coachów, którzy są psychologami. Czas trwania sesji wynosi od 4 do 6 godzin. Po jej zakończeniu Klient odbiera drobiazgowy, indywidualny protokół, w którym zawarta jest analiza kompetencji audytowanych członków zespołu, wyliczone są ich silne strony i podane są informacje, jak powinien przebiegać dalszy rozwój pracowników. Audyt AC/DC zamyka feedback.

Jan Kłusak - doradca HR, coach biznesu, psycholog

Mob.: +48 500 456 374
E-mail: [email protected]