Usługi

Badania psychologiczne kierowców, czyli psycholog w służbie kierowców

Badania kierowców Bielsko - więcej szczegółów o tych usługach znajdziesz w tym miejscu.

Badania psychologiczne mają bardzo szerokie zastosowanie. To nie tylko sposób bliższego poznania siebie, ale też poznania cech psychologicznych jednostki, które niezbędne są do wykonywania określonych prac. Spośród tych badań osobną grupę stanowią badania psychologiczne kierowców.

Badania psychologiczne kierowców – co się na nie składa?

Ci, którzy zobowiązani są wykonać badania psychotechniczne, w wielu wypadkach bardzo się ich obawiają. Jak się jednak okazuje, naprawdę nie ma czego się bać. Całość badań zbudowana jest z testów osobowościowych, testów przeznaczonych do określania ilorazu inteligencji, wywiadu psychologicznego i testów aparaturowych, które pozwalają ocenić chociażby szybkość reakcji. Testy służące do pomiaru inteligencji mają za zadanie ocenić zdolności intelektualne jednostki, która poddawana jest badaniu. Testy osobowościowe oceniają cechy charakteru. Określają m.in: ekstra- oraz introwersję, neurotyzm i psychotyzm. W wypadku testów aparaturowych psycholog sięga po miernik czasu reakcji, stereometr, aparat krzyżowy, wirometr oraz ciemnię. Testy nie wymagają żadnego uprzedniego przygotowania. Osoby, które noszą okulary, powinny jedynie pamiętać, aby wziąć je na badanie.

Badania psychologiczne kierowców – kto powinien się im poddać?

Badania kierowców obejmują między innymi kandydatów na kierowców zawodowych kategorii C1+E, C1, C, C+E, D1, D1+E, D+E i D. Przechodzić muszą je także osoby, które pragną wykonywać zawód egzaminatora bądź instruktora nauki jazdy. Są wymagane w przypadku kandydatów na operatorów wózków widłowych oraz kierowców taksówek. Trzeba dodać, że przejść je muszą też ci kierowcy, którzy utracili prawo jazdy na skutek prowadzenia auta pod wpływem alkoholu. Ważność tego typu badań jest różna i zależy od kategorii osób, które się im poddają. I tak na przykład w przypadku kierowców planujących odzyskać prawo jazdy po utracie dokumentu za prowadzenie pojazdu po spożyciu alkoholu badania te są bezterminowe. Należy wykonać je jedynie raz.

Kontakt:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]