Usługi

Badania psychologiczne kierowców – dla kogo są obowiązkowe?

Na www.badaniabielsko.pl zlecisz badania kierowców Bielsko.

Na bezpieczeństwo na drogach w największym stopniu wpływają kwalifikacje prowadzących poruszające się po nich auta. Naprawdę istotne okazuje się to dla kierowców profesjonalnych – między innymi taksówkarzy oraz kierowców TIR-ów i autobusów. W ich przypadku istotne są tak kwalifikacje, jak i uwarunkowania psychologiczne. Z tego powodu przedstawiciele takich zawodów w myśl prawa powinni regularnie zgłaszać się na badania psychologiczne kierowców. Dobrze zatem powiedzieć na ich temat parę słów. W jakich odstępach powinny być przeprowadzane? Na czym opierają się tego rodzaju badania psychotechniczne? I, co najważniejsze, jak możemy się do nich nastawić?

Badania psychotechniczne kierowców – jak wyglądają?

Badania kierowców powinny być wykonywane co pięć lat. Ta zasada nie obowiązuje jednak specjalistów, którzy skończyli pięćdziesiąt lat – muszą wszak wykonywać je co trzydzieści miesięcy. Badania psychologiczne kierowców wykonywane są przez psychologa w wyspecjalizowanej poradni, który najpierw wykonuje badania charakterologiczne. Przybierają one postać rozmowy z kierowcą, w trakcie której odpowiada on na zadania dotyczące zachowań w ekstremalnych przypadkach. Kolejna część badań psychotechnicznych kierowców to test na inteligencję, zaś potem wykonywane są testy na specjalnych urządzeniach, podczas których sprawdzana jest zdolność szybkiego reagowania, postrzeganie szybkości, podzielność koncentracji czy widzenie w ciemności.

Badania psychotechniczne kierowców – o czym pamiętać?

Po ich wykonaniu kierowca odbywa wizytę z psychologiem, który w jej czasie informuje go, czy przeszedł badanie. Co ważne, powinniśmy pamiętać, iż nie dla każdego ich rezultaty okażą się pozytywne. Szanse na pomyślne zakończenie badań psychologicznych kierowców można jednak nieco zwiększyć. W jaki sposób? W internecie dostępne są liczne opisy działania urządzeń, na jakich są przeprowadzane badania psychotechniczne – to świetne rozwiązanie, by zawczasu przekonać się, jak one działają.

Kontakt:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]