Budownictwo Usługi

Hydroizolacja ściany i płyty fundamentowej jest niezbędna

Zabezpieczenie fundamentów przed negatywnym oddziaływaniem wody, wilgoci i chłodu jest jednym z najistotniejszych faz budowy solidnego, bezpiecznego obiektu budowlanego. Wilgoć wnikająca w mury z czasem spowoduje osłabienia ich konstrukcji, a wykwity grzybów oraz pleśni za czasem odbiją się negatywnie na zdrowiu ich rezydentów.

Kto przeprowadzi zabezpieczenie fundamentów?

Projektując budowę obiektu, warto zlecić opracowanie najlepszego sposobu hydroizolacji profesjonalistom, którzy mają wieloletnie doświadczenie nie tylko w zabezpieczaniu przed wodą nowych budowli, ale także w odtwarzaniu hydroizolacji w tych już ukończonych. Mają oni wiedzę, jakich błędów wystrzegać się oraz jakie technologie i produkty hydroizolacyjne sprawdzą się idealnie w konkretnym przypadku. Wszak użycie należytych technik izolacji fundamentów może różnić się zależnie od tego, czy planowane jest wykonanie ścian i ław fundamentowych, fundamentów z bloków betonowych czy też osadzenie budynku na płycie fundamentowej. Istotna jest też dogłębna analiza warunków wodnych na obszarze, na którym planowana jest budowa. Za jej pomocą można zbadać czy potrzebna jest izolacja przeciwwilgociowa (wykonywana na gruntach, w które woda w mgnieniu oka wsiąka i nie spiętrza się w pobliżu fundamentów) czy może przeciwwodna (tam, gdzie pojawia się niebezpieczeństwo podtopień lub grunt jest na tyle spoisty, iż po opadach fundamenty stoją w wodzie długi czas).

Sposoby hydroizolacji fundamentów

Zależnie od rodzaju fundamentów, do ich ochrony przed wilgocią wykorzystuje się różne strategie. Płytę fundamentową, na której z reguły stawia się budynki tam gdzie jest wysoki poziom wód gruntowych, można hydroizolować od dołu wykonując warstwę izolacji ciężkiej. Z kolei nową ścianę fundamentową z betonu można pokryć powłoką uszczelniającej wyprawy cementowej, przy czym najkorzystniej zastosować ją zarówno na zewnętrznej, jak i wewnętrznej powierzchni. W przypadku ścian z cegły najlepiej zda egzamin wykorzystanie izolacji pionowej i poziomej, która powstrzyma kapilarne wnikanie wody w mury.

Wykonanie hydroizolacji fundamentów również wypada pozostawić profesjonalistom, gdyż nierzadkim błędem niedoświadczonych ekip jest nie zastosowanie się do wytycznych wyszczególnionych w projekcie wykonawczym (m.in. tych dotyczących warunków i sposobów aplikacji materiałów hydroizolacyjnych) bądź wykorzystanie ich tanich substytutów, nie posiadających podobnych parametrów wodochronnych. Niepoprawne ukończenie prac czy wykorzystanie materiałów niedobranych do poziomu obciążenia wilgocią może powodować, iż będzie ona nieskuteczna.