Usługi

Jak przebiegają badania wysokościowe

Sprawdź, kto ma w swojej ofercie badania wysokościowe Bielsko. Zajrzyj w to miejsce.

Praca na wysokościach wymaga nie tylko posiadania określonych umiejętności, ale również szczególnych predyspozycji zdrowotnych. Żeby zminimalizować występowanie niebezpiecznych wypadków, polskie ustawodawstwo wprowadziło konieczność przeprowadzania drobiazgowych badań sprawdzających brak przeciwwskazań do wykonywania zawodów wiążących się z pracą na wysokościach. Jak przebiegają tego typu badania? Co ile lat trzeba je powtarzać?

Badania wysokościowe – okulistyczne, neurologiczne i laryngologiczne

O pracy na wysokości mówi Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Według tego aktu prawnego uważa się za nią prace przeprowadzane na powierzchni znajdującej się co najmniej 1 metr nad poziomem ziemi. Do pracowników wysokościowych należą osoby wykonujące prace między innymi na konstrukcjach budowlanych, kominach, pomostach itd. Specjalne testy sprawdzają czy kandydat nie ma problemów ze wzrokiem bądź innych schorzeń mogących narazić pracownika na niebezpieczeństwo. Jak wyglądają badania wysokościowe? Składają się one z kilku części – badania układu nerwowego, wzroku oraz otolaryngologicznego. Zadaniem lekarza jest wykluczenie występowania u pacjenta epilepsji, problemów z błędnikiem lub wad wzroku. Oprócz tego należy też poddać się ogólnemu badaniu u lekarza medycyny pracy.

Badania wysokościowe – przez ile są ważne?

Badania do pracy na wysokości należy przeprowadzać co dwa-trzy lata. Pracownicy, którzy skończyli 50 lat muszą przechodzić je regularnie co roku. Najczęściej pojawiającym się przeciwwskazaniem do pracy na wysokości jest wada wzroku, niedowidzenie, a także schorzenia neurologiczne i cukrzyca. Co ciekawe przeciwwskazaniem nie jest noszenie szkieł kontaktowych, chyba że praca wykonywana jest w warunkach zapylenia. To jednak nie wszystkie wymogi – niektórzy pracownicy, oprócz wspomnianych wyżej badań, muszą przejść również testy psychologiczne. Poddawani są im m.in. operatorzy ciężkich maszyn drogowych, żurawi samojezdnych czy osoby obsługujące pulpity sterownicze.

Kontakt:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: 608 315 680
E-mail: [email protected]