Usługi

Ochrona osób i mienia i płynące z niej korzyści

Zamów ochronę osób i mienia.

Form zabezpieczania osób i mienia jest bardzo dużo. Zalicza się do nich postawienie na usługi agencji ochrony osób i mienia. Z pomocy tego rodzaju agencji najczęściej korzystają urzędy i właściciele przedsiębiorstw. Coraz więcej jest także osób prywatnych, które w ten sposób chcą chronić swój dobytek.

Ochrona osób i mienia: dlaczego warto zdecydować się na usługi agencji?

Do występujących najczęściej zdarzeń o charakterze losowym, które mogą się przytrafić właścicielowi firmy podczas, kiedy go nie ma, jest włamanie. Do zdarzenia tego może dojść nie tylko w przedsiębiorstwie, ale też w urzędzie. Rzecz jasna pracę potencjalnym włamywaczom można znacznie utrudnić, montując antywłamaniowe okna i drzwi. Można także zakupić instalację alarmową. Wszystkie te zabezpieczenia z pewnością utrudnią przestępcom dostanie się do środka budynku. Bezpieczeństwo urzędów i firm, ale także znajdującym się w nich pracownikom oraz klientom, można zapewnić, korzystając z usług świadczonych przez agencję ochrony mienia i osób. Pracownikom agencji możemy powierzyć najróżniejsze zadania. Mogą oni objąć ochraniany obiekt stałym monitoringiem, mogą też patrolować teren czy prowadzić ewidencję niepokojących zdarzeń, które miały miejsce w budynku.

Ochrona osób i mienia – korzyści dla przedsiębiorcy

Każdy pracodawca, który zatrudnia więcej niż 25 pracowników zobowiązany jest każdego miesiąca odprowadzać obowiązkowe składki na PFRON. Agencja ochrony, w której pracują osoby z udokumentowaną niepełnosprawnością, może natomiast uzyskać status Zakładu Pracy Chronionej. Firmy, które zdecydują się na ochronę znajdujących się w ich posiadaniu obiektów przez taką właśnie agencję, mają prawo do skorzystania z ulg na składki na PFRON. Zniżka ta może wynieść nawet 65%. Na skutek tego w skali roku na zmniejszeniu składek wpłacanych na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych można zaoszczędzić całkiem wysokie kwoty.

Kontakt:
Przedsiębiorstwo Usługowe SED-HUT S.A.
ul. Tadeusza Sendzimira 5
30-969 Kraków

Tel.: + 48 12 643 18 29
E-mail: [email protected]