Usługi

Od czego zależy cena tłumaczenia zwykłego i przysięgłego?

Więcej o cenniku tłumaczeń z języka rosyjskiego.

Wraz z otwarciem się Polski na rynki z większości państw świata zwielokrotniło się zapotrzebowanie na usługi translatorskie. Każdego dnia polscy tłumacze wykonują multum zwykłych i poświadczonych tłumaczeń na bardziej lub mniej popularne języki, zarówno na zamówienie osób prywatnych, jak i rozmaitych firm.

Mimo, że w sieci bez trudu da się wyszperać bezpłatne narzędzia do translacji, jeszcze przez dekady nie wyręczą one zawodowych tłumaczy, ponieważ skorzystanie z ich pomocy jest nierzadko obligatoryjne, np. jeżeli potrzebujemy uwierzytelnionego tłumaczenia dokumentu do sądu. W takich sytuacjach próbujemy orientacyjnie oszacować cenę tłumaczenia. Od czego więc zależny jest koszt przekładu?

Język, czas wykonania, rodzaj tłumaczenia – to ma wpływ na ostateczny koszt usługi

Ostateczny koszt tłumaczenia dokumentu determinują przytoczone niżej elementy:
1. Kierunek translacji. Przekład z innego języka na język polski jest generalnie o wiele tańszy niż tłumaczenie w drugą stroną.
2. Język, z którego bądź na który potrzebujemy przełożyć dokument. Przekład z popularnych języków germańskich (angielski, szwedzki) albo romańskich (portugalski, francuski) będzie z pewnością tańszy aniżeli tłumaczenie z mniej rozpowszechnionych wśród tłumaczy języków wschodnioazjatyckich (wietnamskiego, chińskiego) lub słowiańskich (np. słoweńskiego, ukraińskiego, rosyjskiego).
3. Czas realizacji tłumaczenia. Jak przy każdej usłudze, jeśli potrzebujemy czegoś “ekspresowo” musimy przygotować portfel na wyższy koszt.
4. Poziom trudności tłumaczenia lub poruszane w tekście tematy. Translacja prac akademickich, kontraktów handlowych lub opracowań medycznych wyceniana jest wyżej, dlatego że tłumacz musi dysponować nie tylko znajomością słownictwa specyficznego dla danej branży, lecz także należytą wiedzę, by trafnie rozumieć tłumaczony tekst i nie popełnić przy translacji niedopuszczalnych błędów.

Czym różni się przekład przysięgły od tłumaczenia zwykłego?

Wypada zaznaczyć, iż przekład różnego typu dokumentów jak prawo jazdy bądź dokumenty szkolne (dyplom licencjata, zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu), musi dokonywać tłumacz przysięgły. Taki przekład określa się przysięgłym, bowiem tłumacz obowiązkowo potwierdza go pieczątką z numerem licencji tłumacza przysięgłego oraz swoim nazwiskiem, a informację o tym tłumaczeniu wpisuje do indeksu, gdzie nadaje mu indywidualny numer identyfikacyjny oraz zaznacza czy przekład powstał z oryginału, kopii bądź odpisu. Tłumacze przysięgli na ogół określają sztywny cennik za przekład popularnych świadectw oraz dokumentów tożsamości, natomiast w razie niezbędności wykonania tłumaczenia uwierzytelnionego innych dokumentów, koszt usługi oblicza się od długości tekstu finalnego (nie wyjściowego). W tłumaczeniu przysięgłym jednostką rozliczeniową jest 1125 znaków ze spacjami, tymczasem w przekładzie zwykłym – 1800 znaków.

Kontakt:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]