Budownictwo Usługi

Osuszanie fundamentów – budynek po zalaniu można odratować

Nawet gdy obiekt budowlany ustawiony jest na obszarze, gdzie wody gruntowe występują dość nisko, istnieje zagrożenie, iż z biegiem czasu ściany będzie penetrować woda. Może się to zdarzyć też nagle w wyniku zalania przez nieszczelną instalację hydrauliczną lub z powodu podtopienia, a niekiedy pojawienie się wilgoci przebiega stopniowo na skutek osłabionej lub niepoprawnie wykonanej hydroizolacji ścian.

Osuszanie domu – w pierwszej kolejności ustalenie przyczyn

Wilgotne ściany nie znaczą od razu, iż dom nie nadaje się do zamieszkania. W pierwszej kolejności należy rozpocząć od sprawdzenia przyczyn tworzenia się wilgotnych plam. We wnętrzach takich jak łazienki, niewietrzone piwnice i kuchnie wykwitająca na ścianach pleśń jest częściej rezultatem skraplania się pary wodnej lub przecieków z nieszczelnego dachu albo tarasu. Takie sytuacje wymagają zastosowania jednego lub kilku rozwiązań: przywrócenia stosownej wentylacji w pomieszczeniach, ogrzania murów, ocieplenia ścian, osuszania kondensacyjnego, użycia poziomych blokad przeciwwilgociowych albo powłok paroszczelnych. Niestety na obszarach, gdzie wody gruntowe sięgają wysoko i wnikają w fundamenty i mury obiektu lub gdy doszło do zalania w następstwie powodzi (ewentualnie intensywnych opadów atmosferycznych), osuszenie ścian jest już rolą zawodowców z obszaru hydroizolacji.

Różne metody osuszania murów

Specjaliści, którzy mają obszerne kwalifikacje w osuszaniu murów zarówno budynków mieszkalnych, jak i przemysłowych, rozpoczynają swoją pracę od oceny przyczyn zawilgocenia i kondycji podmokłych ścian. Stanowi to podstawę do wskazania odpowiednich sposobów i produktów służących do osuszenia. Zawilgocenie budowli ceglanej, której tynki pęcznieją i odpadają, a na ścianach wykwitają zacieki, z dużym prawdopodobieństwem spowodowane jest kapilarnym przenikaniem wilgoci przez mury. Po niezabezpieczonych ścianach z cegły woda pnie się w górę – nieraz wręcz na parę metrów. Zdarza się to częstokroć, przede wszystkim w starych budynkach, jakkolwiek można to naprawić przywracając hydroizolację poziomą murów, która powstrzyma unoszenie się wody wzwyż. Następnym etapem, rzecz jasna po należytym przygotowaniu ścian, jest pozbycie się grzybów i pleśni oraz nałożenie izolacji pionowej.

Skuteczne osuszenie domów wymaga nieraz przywróceniu hydroizolacji z zewnątrz. Zadaniem kompetentnego zespołu jest wówczas odsłonięcie zewnętrznej części ścian fundamentowych, usunięcie zniszczonej izolacji bitumicznej, papy termozgrzewalnej czy mat bentonitowych, a w następnej kolejności naniesienie izolacji pionowej elastycznej lub mineralnej. W wielu przypadkach konieczne będzie także odnowienie łączenia izolacji murów z izolacją pozostałych części budowli, jak płyty żelbetowe posadzkowe, stropy żelbetowe i przepusty kabli.