Usługi

Tłumaczenia pisemne i ustne z języka rosyjskiego

Wszystko, czego trzeba dowiedzieć się o tłumaczenia rosyjski Kraków, uzyskasz na tlumaczalnia.pl/tlumaczenia-jezyk-rosyjski/.

Ubiegłe lata to okres napływu do Polski studentów i pracowników zza wschodniej granicy. Przeważają wśród nich Ukraińcy oraz Rosjanie. To sprawia, iż pojawiło się zapotrzebowanie na usługi świadczone przez tłumaczy języków wschodnioeuropejskich – przede wszystkim rosyjskiego, którego używa również znaczny odsetek Ukraińców. Dotyczy to w szczególności tłumaczy przysięgłych, posiadających uprawnienia do tłumaczenia dokumentów urzędowych oraz osobistych – a te właśnie są niezbędne do rozpoczęcia nauki bądź pracy w naszym kraju.

Tłumaczenia przysięgłe z rosyjskiego – w jakich przypadkach są niezbędne?

Jedynie tłumacz przysięgły języka rosyjskiego jest upoważniony do tłumaczenia wszelkiego typu oficjalnych dokumentów wydanych przez urzędy z Kazachstanu, Rosji, Białorusi bądź Ukrainy. Należą do nich między innymi świadectwa ukończenia szkół i maturalne, prawa jazdy oraz dowody osobiste, dyplomy potwierdzające zdobycie różnych kwalifikacji zawodowych i uprawnień, a także akty urodzenia czy zawarcia związków małżeńskich. Poza tym powinno się mu powierzyć tłumaczenia rejestracji pojazdów, dokumentów bankowych, wystawianych przez towarzystwa ubezpieczeniowe czy umów cywilno-prawnych i kontraktów.

Tłumacz przysięgły języka rosyjskiego – kto może nim zostać?

Duże znaczenie tłumaczonych dokumentów sprawia, iż na tłumaczu przysięgłym spoczywa ogromna odpowiedzialność. W związku z tym, aby wykonywać ten zawód, trzeba uzyskać odpowiednie uprawnienia. Tłumacz przysięgły powinien skończyć studia lingwistyczne, a następnie zdać egzamin państwowy, który potwierdzi jego znajomość języka. Do podjęcia pracy jako tłumacz przysięgły niezbędne jest dodatkowo pełna zdolność prawna oraz posiadanie obywatelstwa UE.

Kontakt:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]